Publikums erfaringer med, og holdninger til, takstmenn og andre bransjeaktører i forbindelse med taksering/verdivurdering.
TNS Gallup gjennomførte en undersøkelse på internett i perioden 5. desember 2008 til 16. januar 2009. Oppdraget ble gitt av NTF. Undersøkelsen kartlegger publikums erfaringer med, og holdninger til, takstmenn og andre bransjeaktører i forbindelse med taksering/verdivurdering.
Som bransje kan vi si oss godt fornøyd med at takstmannen skårer svært høyt på fagkunnskap og objektivitet. Boligkunden har tillit til og stoler på takstmannen. Det knøttlille skåret i gleden er at takstmenn ikke får like gode tilbakemeldinger på hvordan de håndterer klager. Klageprosenten er ikke unormalt stor, men de som først klager er dessverre mindre fornøyd med måten klagene blir håndtert på. Konklusjoner fra undersøkelsen utført av TNS Gallup Takstmenn har langt større tillit enn andre bransjeaktører ved kjøp av bolig/eiendom. Eiendomsmeglere har lavest tillit blant de som har erfaring med dem ved kjøp av eiendom. Publikum foretrekker en rapport fra takstmann framfor eiendomsmegler ved verdivurdering/taksering av eiendom. Dette skyldes særlig oppfatningen av takstmannens kompetanse og uavhengighet. Takstmannens rapport forventes å avdekke eiendommens reelle tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Publikum har også større tro på takstmannens evne til å sette riktige verdier, enn på at eiendomsmegler kan gjøre det samme. Eiendomsmeglerbransjen har et omdømmeproblem knyttet til manglende objektivitet i verdifastsettingen. Den erfaringsbaserte tilfredsheten med takstmannen er høy hos de som har kjøpt, eller skal kjøpe, bolig. Dette avviker positivt fra eiendomsmeglere. Hos de som har solgt, eller skal selge, bolig er avviket mindre, men også her er tilfredsheten med takstmannen svakt høyere enn for eiendomsmegleren. Stort flertall ønsker å velge takstmann selv På spørsmål om hvem som bør rekvirere takstmannen, er svarene entydige. Uavhengig av om en person skal selge eller kjøpe bolig, er det et stort flertall for å velge takstmann selv og ikke gjennom eiendomsmegler: Selger: 60 % ønsker at takstmannen rekvireres direkte 20 % ønsker at megler skal gjøre det Kjøper: 85 % ønsker at takstmannen rekvireres direkte 8 %, ønsker at megler skal gjøre det At 85 % av kjøperne ikke ønsker at megler skal rekvirere takstmann er ikke overraskende, men at 60 % av selgerne heller ikke ønsker det er overraskende. Nødvendig med bedre håndtering av reklamasjoner Takstmenn har tilsynelatende en utfordring når det gjelder håndtering av reklamasjoner. Rundt 1 av 10 takstbrukere sier de har klaget og ca 1/3 av disse igjen er svært misfornøyd med håndteringen av reklamasjonen. Rundt 40 % er mer misfornøyd enn fornøyd. Det ligger litt i sakens natur at en som reklamerer har et litt negativt utgangspunkt og at en takst ofte blir midt imellom ønskene til to parter (for eksempel kjøper og selger) og at det derfor alltid vil være 1 eller sågar 2 som ikke er helt fornøyd. Derfor er ikke en klagefrekvens på 1 av 10 avskrekkende, men behandlingen av reklamasjonene burde ha blitt håndtert bedre.
Publikum foretrekker en rapport fra takstmann framfor eiendomsmegler ved verdivurdering/taksering av eiendom. Dette skyldes særlig oppfatningen av takstmannens kompetanse og uavhengighet.  TNS Gallup
Copyright (c) Lasse Evensen AS - 2020
Mob: 97 68 98 58
Lasse Evensen er en takstmann i Oslo som utfører taksering i hele landet med hovedvekt på Oslo område og Bærum.
E-post
Org No. 970 278 230
NTF sertifisert takstmann siden 1990.
Årets Takstmann 2012/2013 Oslo og Akershus
Mob: 97 68 98 58